CVE-2013-3615

Zařízení Dahua DVR používají algoritmus hašování hesel s krátkou délkou hašování, což útočníkům závislým na kontextu usnadňuje odhalení hesel ve formě čistého textu pomocí útoku hrubou silou.

CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/800094
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3615

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů