CVE-2013-3614

Zařízení Dahua DVR mají malou hodnotu pro maximální heslo délka, což usnadňuje vzdáleným útočníkům přístup prostřednictvím útoku na hrubou sílu.

CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/800094
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3614

7 let
216 zemí
100k uživatelů
738k výpočtů