CVE-2013-3612

Zařízení Dahua DVR mají pevně zakódované heslo pro (1) účet root a (2) blíže nespecifikovaný účet „backdoor“, což usnadňuje vzdáleným útočníkům získat přístup pro správu prostřednictvím žádostí o autorizaci zahrnující (a) ActiveX, (b) samostatný klient, nebo (c) neznámé jiné vektory.

CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/800094
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3612

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů