CVE-2013-1605

Přetečení vyrovnávací paměti v IP kamerách MayGion s firmwarem starším než 2013.04.22 (05.53) umožňuje vzdáleným útočníkům spustit libovolný kód prostřednictvím dlouhého souboru v požadavku GET.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/60196
EXPLOIT-DB: http://www.exploit-db.com/exploits/25813
FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/May/194
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/121787/MayGion-IP-Camera-Path-Traversal-Buffer-Overflow.html
MISC: http://www.coresecurity.com/advisories/maygion-IP-cameras-multiple-vulnerabilities
OSVDB: http://osvdb.org/93708
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/84590
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-1605

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů