CVE-2012-3002

Webové rozhraní na (1) Foscam a (2) IP kamerách Wansview umožňuje vzdálené útočníky vynechat autentizaci a provádět administrativu funguje nebo si přečte heslo administrátora prostřednictvím přímé žádosti neurčená adresa URL.

MISC: http://foscam.us/forum/h264-ip-camera-web-interface-authentication-bypass-test-tool-t3252.html
MISC: http://www.foscam.com/help.aspx?TypeId=11
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/265532
BID: http://www.securityfocus.com/bid/55873
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/50950
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/50966
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-3002

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz
Logo www.power-shop.gr