CVE-2012-3002

Webové rozhraní na (1) Foscam a (2) Wansview IP kamerách umožňuje vzdáleným útočníkům obejít ověřování a provádět správu funkcí nebo si přečtěte heslo správce prostřednictvím přímého požadavku na nespecifikovaná URL.

MISC: http://foscam.us/forum/h264-ip-camera-web-interface-authentication-bypass-test-tool-t3252.html
MISC: http://www.foscam.com/help.aspx?TypeId=11
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/265532
BID: http://www.securityfocus.com/bid/55873
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/50950
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/50966
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-3002

12 let
257 zemí
770k uživatelů
5127k výpočtů