CVE-2011-5261

Chyba zabezpečení skriptování mezi servery (XSS) v serveru serverreport.cgi v ose Síťové kamery série M10 M1054 firmware 5.21 a dřívější umožňuje vzdálené útočníky k injekci libovolného webového skriptu nebo HTML prostřednictvím parametr pageTitle na admin / showReport.shtml.

MISC: http://metzgersecurity.blogspot.com/2011/11/xss-vulnerability-axis-m10-series.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/50968
OSVDB: http://osvdb.org/77395
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/47037
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/71687
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-5261

7
let
199
zemí
94k
uživatelů
702k
výpočtů