CVE-2009-2305

Bezpečnostní kamera DVR karty ARD-9808 umožňuje vzdáleným útočníkům způsobit odmítnutí služby prostřednictvím dlouhého URI složeného z //. \ (lomítko tečka zpětné lomítko).

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/9067
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/35671
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2305

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo secutek.cz
Logo www.elsec.cz