CVE-2009-0640

Chyba zabezpečení adresáře v administrativním webovém serveru v systému Windows Swann DVR4-SecuraNet umožňuje vzdáleným útočníkům číst libovolné soubory přes .. (tečka tečka) v URI, jak bylo prokázáno čtením vy_netman.cfg soubor, který obsahuje hesla.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/500789/100/0/threaded
MISC: http://packetstorm.linuxsecurity.com/0902-exploits/cctv-disclose.txt
BID: http://www.securityfocus.com/bid/33716
OSVDB: http://osvdb.org/51897
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/33861
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0640

9 let
246 zemí
405k uživatelů
2354k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz