CVE-2009-0640

Chyba zabezpečení traverzu adresáře v administrativním webovém serveru v systému Windows Swann DVR4-SecuraNet umožňuje vzdálenému útočníkovi číst libovolné soubory přes (dot dot) v identifikátoru URI, jak to dokazuje čtení soubor vy_netman.cfg, který obsahuje hesla.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/500789/100/0/threaded
MISC: http://packetstorm.linuxsecurity.com/0902-exploits/cctv-disclose.txt
BID: http://www.securityfocus.com/bid/33716
OSVDB: http://osvdb.org/51897
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/33861
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0640

7 let
225 zemí
134k uživatelů
964k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com