CVE-2009-0640

Zranitelnost procházení adresáře na webovém serveru pro správu v systému Windows Swann DVR4-SecuraNet umožňuje vzdáleným útočníkům číst libovolné soubory pomocí ... (tečka) v URI, jak je prokázáno čtením soubor vy_netman.cfg, který obsahuje hesla.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/500789/100/0/threaded
MISC: http://packetstorm.linuxsecurity.com/0902-exploits/cctv-disclose.txt
BID: http://www.securityfocus.com/bid/33716
OSVDB: http://osvdb.org/51897
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/33861
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0640

10 let
251 zemí
582k uživatelů
3219k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com