CVE-2009-0640

Chyba zabezpečení procházení adresáře na administrativním webovém serveru v Swann DVR4-SecuraNet umožňuje vzdáleným útočníkům číst libovolné soubory přes .. (tečka) v URI, jak ukazuje čtení vy_netman.cfg soubor, který obsahuje hesla.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/500789/100/0/threaded
MISC: http://packetstorm.linuxsecurity.com/0902-exploits/cctv-disclose.txt
BID: http://www.securityfocus.com/bid/33716
OSVDB: http://osvdb.org/51897
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/33861
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0640

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů