CVE-2007-5214

V systému AXIS 2100 jsou chyby zabezpečení pro více skriptování mezi stránkami (XSS) Síťová kamera 2.02 s firmwarem 2.43 a dřívějším umožňují vzdálený přístup útočníkovi, aby vložili libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím (1) PATH_INFO k výchozímu URI přidruženému k adresáři, jak je ukázáno (a) kořenového adresáře a (b) zobrazení / adresáře; (2) parametry spojené s uloženým nastavením, jak je ukázáno na (c) Parametr conf_Network_HostName na stránce Síť a (d) parametr conf_Layout_OwnTitle na ServerManager.srv; a (3) dotazu řetězec ServerManager.srv, který je zobrazen na stránce protokolů. POZNÁMKA: Útočník může využít uloženou chybu zabezpečení CSRF nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39492
OSVDB: http://osvdb.org/39493
OSVDB: http://osvdb.org/39494
OSVDB: http://osvdb.org/39495
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36842
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36840
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36841
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5214

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com