CVE-2007-5214

Více zranitelností skriptování mezi servery (XSS) v AXIS 2100 Síťová kamera 2.02 s firmwarem 2.43 a staršími umožňuje dálkové ovládání útočníci vložit libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím (1) PATH_INFO do výchozího URI přidruženého k adresáři, jak ukazuje (a) kořenový adresář a (b) pohled / adresář; (2) parametry spojené s uloženými nastaveními, jak ukazuje (c) conf_Network_HostName parametr na stránce Network a (d) the conf_Layout_OwnTitle parametr ServerManager.srv; a (3) dotaz string to ServerManager.srv, který je zobrazen na stránce logů. POZNÁMKA: Útočník může využít zranitelnost CSRF k úpravě uložených nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39492
OSVDB: http://osvdb.org/39493
OSVDB: http://osvdb.org/39494
OSVDB: http://osvdb.org/39495
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36842
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36840
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36841
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5214

9 let
238 zemí
325k uživatelů
1944k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com