CVE-2007-5214

Vícenásobné skriptování mezi servery (XSS) v AXIS 2100 Síťová kamera 2.02 s firmwarem 2.43 a novějším umožňuje vzdálené ovládání útočníkům k injekci libovolného webového skriptu nebo HTML prostřednictvím (1) PATH_INFO do výchozího identifikátoru URI přidruženého k adresáři, jak ukazuje a) kořenový adresář a (b) zobrazení / adresář; (2) spojené s uloženými nastaveními, jak je demonstrováno v (c) parametr conf_Network_HostName na stránce Síť a (d) parametr conf_Layout_OwnTitle na ServerManager.srv; a (3) dotaz řetězec na ServerManager.srv, který je zobrazen na stránce protokolů. POZNÁMKA: Útočník může využít chybu CSRF k úpravě uložených souborů nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39492
OSVDB: http://osvdb.org/39493
OSVDB: http://osvdb.org/39494
OSVDB: http://osvdb.org/39495
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36842
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36840
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36841
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5214

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz