CVE-2007-5213

Vícenásobné chyby zabezpečení týkající se padělání požadavků mezi stránkami (CSRF) v AXIS Síťová kamera 2100 2.02 s firmwarem 2.43 a starším umožňuje dálkové ovládání aby útočníci prováděli akce jako správci, jak ukazuje (1) změna serveru SMTP prostřednictvím parametru conf_SMTP_MailServer1 na ServerManager.srv a (2) změna názvu hostitele prostřednictvím souboru conf_Network_HostName parametr na stránce Network.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39490
OSVDB: http://osvdb.org/39491
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5213

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů