CVE-2007-5213

V systému AXIS jsou chyby zabezpečení týkající se více žádostí o padělání mezi weby (CSRF) Síťová kamera 2100 2.02 s firmwarem 2.43 a dřívějším umožňuje dálkové ovládání útočníci provádět akce jako správci, jak ukazuje (1) změna serveru SMTP pomocí parametru conf_SMTP_MailServer1 na ServerManager.srv a (2) název hostitele se mění pomocí parametr conf_Network_HostName na stránce Síť.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39490
OSVDB: http://osvdb.org/39491
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5213

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz