CVE-2007-5213

Několik slabých míst CSRF v síti 2100 Síťová kamera 2.02 s firmware 2.43 a dřívějším umožňují vzdálené ovládání útočníkům provádět akce jako správci, jak demonstruje (1) server SMTP změní parametr conf_SMTP_MailServer1 na ServerManager.srv a (2) název hostitele změnit prostřednictvím parametr conf_Network_HostName na stránce Síť.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39490
OSVDB: http://osvdb.org/39491
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5213

8 let
229 zemí
175k uživatelů
1177k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz