CVE-2007-5213

V systému AXIS jsou chyby zabezpečení CSPF (cross-site request forgery) 2100 Síťová kamera 2.02 s firmwarem 2.43 a starší umožňují vzdálený přístup útočníci provádět akce jako administrátoři, jak ukázala (1) server SMTP změnit pomocí parametru conf_SMTP_MailServer1 na ServerManager.srv a (2) změna názvu hostitele prostřednictvím Parametr conf_Network_HostName na stránce Síť.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39490
OSVDB: http://osvdb.org/39491
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5213

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz