CVE-2007-5213

Více zranitelností pro padělání požadavků napříč weby (CSRF) v systému AXIS Síťová kamera 2100 2.02 s firmwarem 2.43 a staršími umožňuje dálkové ovládání útočníci provádějí akce jako administrátoři, jak dokazuje (1) server SMTP se prostřednictvím parametru conf_SMTP_MailServer1 změní na ServerManager.srv a (2) změna názvu hostitele prostřednictvím conf_Network_HostName parametr na stránce Network.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39490
OSVDB: http://osvdb.org/39491
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5213

9 let
245 zemí
380k uživatelů
2230k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz