CVE-2007-5213

Více zranitelných míst v CSEF (CSRF) s požadavkem na padělání stránek 2100 Network Camera 2.02 with firmware 2.43 and earlier allow remote útočníci provádět akce jako správci, jak dokazuje (1) změna serveru SMTP prostřednictvím parametru conf_SMTP_MailServer1 na ServerManager.srv a (2) změna názvu hostitele prostřednictvím conf_Network_HostName parametr na stránce Network.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/39490
OSVDB: http://osvdb.org/39491
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5213

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo secutek.cz