CVE-2007-5212

Více chyb zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v AXIS 2100 Síťová kamera 2.02 s firmwarem starším než 2.43 umožňuje vzdáleným útočníkům k vložení libovolného webového skriptu nebo HTML prostřednictvím (1) souvisejících parametrů s uloženým nastavením, jak ukazuje conf_SMTP_MailServer1 parametr do ServerManager.srv; nebo (2) parametr podstránky do wizard/first/wizard_main_first.shtml. POZNÁMKA: Útočník může využít a Chyba zabezpečení CSRF při úpravě uložených nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/38795
OSVDB: http://osvdb.org/38796
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5212

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů