CVE-2007-5212

Více chyb zabezpečení XSS (cross-site scripting) v AXIS 2100 Síťová kamera 2.02 s firmwarem před 2.43 umožňuje vzdálené útočníky k vložení libovolného webového skriptu nebo HTML pomocí (1) přidružených parametrů s uloženým nastavením, jak ukazuje conf_SMTP_MailServer1 parametr na ServerManager.srv; nebo (2) parametr podstránky na průvodce/první/wizard_main_first.shtml. POZNÁMKA: Útočník může využít a Chyba zabezpečení CSRF pro úpravu uložených nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/38795
OSVDB: http://osvdb.org/38796
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5212

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz