CVE-2007-5212

Více zranitelností skriptování mezi servery (XSS) v AXIS 2100 Síťová kamera 2.02 s firmwarem před 2.43 umožňuje vzdálené útočníky injektovat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím přidružených (1) parametrů s uloženým nastavením, jak dokazuje conf_SMTP_MailServer1 parametr ServerManager.srv; nebo (2) parametr podstránky wizard / first / wizard_main_first.shtml. POZNÁMKA: Útočník může využít a Chyba zabezpečení CSRF pro úpravu uložených nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/38795
OSVDB: http://osvdb.org/38796
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5212

8 let
236 zemí
306k uživatelů
1852k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz