CVE-2007-5212

V systému AXIS 2100 jsou chyby zabezpečení pro více skriptování mezi stránkami (XSS) Síťová kamera 2.02 s firmwarem před 2.43 umožňuje vzdáleným útočníkům vstoupit do libovolného webového skriptu nebo HTML pomocí (1) přidružených parametrů s uloženými nastaveními, jak ukazuje conf_SMTP_MailServer1 parametr ServerManager.srv; nebo (2) parametr podstránky wizard / first / wizard_main_first.shtml. POZNÁMKA: útočník může využít a Chyba zabezpečení CSRF pro úpravu uložených nastavení.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/480995/100/0/threaded
MISC: http://www.procheckup.com/Vulnerability_Axis_2100_research.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25837
OSVDB: http://osvdb.org/38795
OSVDB: http://osvdb.org/38796
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3188
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-5212

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz