CVE-2007-4930

Více zranitelností pro padělání požadavků napříč weby (CSRF) v AXIS Kamera 207W umožňuje vzdáleným útočníkům provádět určité akce jako administrátoři prostřednictvím (1) osy-cgi / admin / restart.cgi, (2) uživatele a parametry sgrp do osy-cgi / admin / pwdgrp.cgi v akci přidání, nebo (3) parametr serveru admin / restartMessage.shtml.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4930

8 let
235 zemí
279k uživatelů
1711k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz