CVE-2007-4930

Vícenásobné zranitelnosti požadavků na vynucení žádosti mezi partnery (CSRF) v systému AXIS 207W fotoaparát umožňuje vzdálené útočníky provádět určité akce jako administrátory prostřednictvím (1) axis-cgi / admin / restart.cgi, (2) uživatelem a parametry sgrp do osy-cgi / admin / pwdgrp.cgi v akci přidání nebo (3) parametr serveru na admin / restartMessage.shtml.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4930

7 let
225 zemí
134k uživatelů
964k výpočtů
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz