CVE-2007-4930

V systému AXIS jsou chyby zabezpečení týkající se více žádostí o padělání mezi weby (CSRF) Kamera 207 W umožňuje vzdáleným útočníkům provádět určité akce jako správci prostřednictvím (1) axis-cgi/admin/restart.cgi, (2) uživatel a parametry sgrp na axis-cgi/admin/pwdgrp.cgi v akci přidání, nebo (3) parametr serveru na admin/restartMessage.shtml.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4930

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz