CVE-2007-4929

Více chyb zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v AXIS 207W kamera umožňuje vzdáleným útočníkům vložit libovolný webový skript nebo HTML přes parametr camNo na incl/image_incl.shtml a další blíže nespecifikované vektory.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4929

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz