CVE-2007-4929

Několik zranitelností skriptování mezi weby (XSS) v AXIS 207W kamera umožňuje vzdáleným útočníkům vkládat libovolný webový skript nebo HTML pomocí parametru camNo na incl / image_incl.shtml a další neurčené vektory.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4929

9 let
247 zemí
452k uživatelů
2588k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz
Logo sectech.co.nz