CVE-2007-4929

V AXIS 207W je zranitelná vícečetná skriptovací síť (XSS) kamera umožňuje vzdálenému útočníkovi podávat libovolný webový skript nebo HTML pomocí parametru camNo to include / image_incl.shtml a další nespecifikované vektory.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4929

7 let
222 zemí
114k uživatelů
820k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz