CVE-2007-4928

Kamera AXIS 207W ukládá klíč WEP nebo WPA v čistém textu konfigurační soubor, který může místním uživatelům umožnit získat citlivé informace.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4928

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com