CVE-2007-4927

axis-cgi / buffer / command.cgi na fotoaparátu AXIS 207W umožňuje dálkové ovládání ověřeným uživatelům způsobit odmítnutí služby (restart) prostřednictvím mnoha požadavky s jedinečnými názvy vyrovnávací paměti v parametru buffername v zahájit akci.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4927

10 let
251 zemí
582k uživatelů
3219k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz