CVE-2007-4927

axis-cgi/buffer/command.cgi na kameře AXIS 207W umožňuje vzdálené ověřených uživatelů způsobit odmítnutí služby (reboot) prostřednictvím mnoha požadavky s jedinečnými názvy bufferů v parametru buffername v a zahájit akci.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25678
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26831
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4927

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů