CVE-2007-4926

Kamera AXIS 207W používá uživatelské jméno s čistým textem zakódované v base64 a heslo pro autentizaci, které umožňuje vzdáleným útočníkům získat citlivé informace pomocí čichání bezdrátové sítě nebo pomocí využití blíže nespecifikovaných jiných vektorů.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4926

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů