CVE-2007-4926

Kamera AXIS 207W používá uživatelské jméno s čistým textem zakódované v base64 a heslo pro autentizaci, které umožňuje vzdáleným útočníkům získat citlivé informace pomocí čichání bezdrátové sítě nebo pomocí využití blíže nespecifikovaných jiných vektorů.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/479600/100/0/threaded
MISC: http://airscanner.com/security/07080701_axis.htm
MISC: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1016102
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id?1018699
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/3145
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4926

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz