CVE-2007-4583

Více zranitelností procházejících se absolutní cestou v systému Windows Ovládací prvek ActiveX nvUtility.Utility.1 v nvUtility.dll 1.0.14.0 v ACTi Síťový videorekordér (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům (1) vytvořte nebo přepište libovolné soubory pomocí prvního úplného názvu cesty argument metody SaveXMLFile nebo (2) smazat libovolné soubory pomocí a úplný název cesty v argumentu k metodě DeleteXMLFile.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4323
MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4324
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2993
OSVDB: http://osvdb.org/38386
OSVDB: http://osvdb.org/38387
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26622
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36303
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36304
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4583

9 let
247 zemí
448k uživatelů
2569k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo secutek.cz