CVE-2007-4583

Vícenásobné zranitelnosti procházení absolutní cesty v Ovládací prvek nvUtility.Utility.1 ActiveX v nvUtility.dll 1.0.14.0 v ACTi Network Video Recorder (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům (1) vytvořit nebo přepsat libovolné soubory pomocí úplné cesty v prvním argument k metodě SaveXMLFile nebo (2) odstranit libovolné soubory pomocí a úplná cesta v argumentu metody DeleteXMLFile.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4323
MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4324
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2993
OSVDB: http://osvdb.org/38386
OSVDB: http://osvdb.org/38387
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26622
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36303
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36304
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4583

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů