CVE-2007-4583

Více zranitelností při procházení absolutní cestou v souboru nvUtility.Utility.1 Ovládací prvek ActiveX v nvUtility.dll 1.0.14.0 v ACTi Síťový videorekordér (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům (1) vytvořte nebo přepište libovolné soubory pomocí úplného názvu cesty v prvním argument metodě SaveXMLFile nebo (2) odstranit libovolné soubory pomocí úplné jméno cesty v argumentu metody DeleteXMLFile.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4323
MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4324
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2993
OSVDB: http://osvdb.org/38386
OSVDB: http://osvdb.org/38387
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/26622
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36303
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36304
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4583

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo ru.kedacom.com