CVE-2007-4582

Přetečení vyrovnávací paměti v nvUnifiedControl.AUnifiedControl.1 ActiveX řízení v nvUnifiedControl.dll 1.1.45.0 v ACTi Network Video Rekordér (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolné operace kód přes dlouhý druhý argument metody SetText.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4322
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
OSVDB: http://osvdb.org/38441
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36305
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4582

8 let
231 zemí
200k uživatelů
1306k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr