CVE-2007-4582

Přetečení vyrovnávací paměti v ActiveX nvUnifiedControl.AUnifiedControl.1 ovládání v nvUnifiedControl.dll 1.1.45.0 v ACTi Network Video Rekordér (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolné operace kód přes dlouhý druhý argument metody SetText.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4322
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
OSVDB: http://osvdb.org/38441
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36305
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4582

9 let
239 zemí
342k uživatelů
2031k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz