CVE-2007-4582

Přetečení vyrovnávací paměti v ActiveXu nvUnifiedControl.AUnifiedControl.1 řízení v programu nvUnifiedControl.dll 1.1.45.0 v síťovém videu ACTi Záznamník (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům provádět svévolné kód pomocí dlouhého druhého argumentu k metodě SetText.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4322
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
OSVDB: http://osvdb.org/38441
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36305
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4582

7 let
225 zemí
134k uživatelů
964k výpočtů
Logo reolink.com
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz