CVE-2007-4582

Přetečení vyrovnávací paměti v ActiveX nvUnifiedControl.AUnifiedControl.1 ovládání v nvUnifiedControl.dll 1.1.45.0 v ACTi Network Video Recorder (NVR) SP2 2.0 umožňuje vzdáleným útočníkům spouštět libovolně kód přes dlouhý druhý argument na metodu SetText.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4322
BID: http://www.securityfocus.com/bid/25465
OSVDB: http://osvdb.org/38441
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36305
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-4582

10 let
252 zemí
638k uživatelů
3486k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com