CVE-2007-3488

Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě v ovládacím prvku ActiveX prohlížeče v Sony Síťová kamera SNC-RZ25N před 1.30; SNC-P1 a SNC-P5 před 1,29; SNC-CS10 a SNC-CS11 před 1.06; Dříve SNC-DF40N a SNC-DF70N 1,18; SNC-RZ50N a SNC-CS50N před 2,22; SNC-DF85N, SNC-DF80N a SNC-DF50N před 1.12; a SNC-RX570N/W, SNC-RX570N/B, SNC-RX550N/W, SNC-RX550N/B, SNC-RX530N/W a SNC-RX530N/B 3,00 a 2,x před 2,31; umožňuje vzdáleným útočníkům spouštět libovolný kód přes dlouhý první argument k metodě PrmSetNetworkParam.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4120
CONFIRM: http://jvn.jp/en/jp/JVN16767117/041520/index.html
CONFIRM: http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-securitycameras/resource.downloads.bbsccms-assets-cat-camsec-downloads-AffectedNetworkCameras.shtml
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN16767117/index.html
JVNDB: http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2009/JVNDB-2009-000012.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/24684
OSVDB: http://osvdb.org/39479
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35133
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-3488

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů