CVE-2007-3488

Přetečení vyrovnávací paměti na bázi haldy v ovládacím prvku ActiveX prohlížeče v Sony Síťová kamera SNC-RZ25N před 1,30; SNC-P1 a SNC-P5 před 1,29; SNC-CS10 a SNC-CS11 před 1.06; SNC-DF40N a SNC-DF70N dříve 1,18; SNC-RZ50N a SNC-CS50N před 2,22; SNC-DF85N, SNC-DF80N a SNC-DF50N před 1.12; a SNC-RX570N / W, SNC-RX570N / B, SNC-RX550N / W, SNC-RX550N / B, SNC-RX530N / W a SNC-RX530N / B 3,00 a 2,x před 2.31; umožňuje vzdáleným útočníkům provádět dlouhý libovolný kód argument metody PrmSetNetworkParam.

MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/4120
CONFIRM: http://jvn.jp/en/jp/JVN16767117/041520/index.html
CONFIRM: http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-securitycameras/resource.downloads.bbsccms-assets-cat-camsec-downloads-AffectedNetworkCameras.shtml
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN16767117/index.html
JVNDB: http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2009/JVNDB-2009-000012.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/24684
OSVDB: http://osvdb.org/39479
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35133
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-3488

9 let
238 zemí
326k uživatelů
1952k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr