CVE-2007-2239

Stack-based buffer overflow v metodě SaveBMP v AXIS Camera Ovládací prvek (aka CamImage) ovládací prvek ActiveX před 2.40.0.0 in AxisCamControl.ocx v AXIS 2100, 2110, 2120, 2130 PTZ, 2420, 2420-IR, 2400, 2400+, 2401, 2401+, 2411 a Panorama PTZ umožňuje dálkové ovládání útočníkům způsobit odmítnutí služby (zhroucení Internet Exploreru) popř spustit libovolný kód pomocí dlouhého argumentu.

CONFIRM: http://www.axis.com/techsup/software/acc/files/acc_security_update_1_00.pdf
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/355809
BID: http://www.securityfocus.com/bid/23816
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1663
OSVDB: http://osvdb.org/35602
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/25093
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34133
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-2239

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů