CVE-2007-0877

Nespecifikovaná chyba zabezpečení v březnu Networks DVR 3000 a 4000 Digital Videorekordéry umožňují útočníkům způsobit nespecifikované odmítnutí servis. POZNÁMKA: původ těchto informací není znám; the podrobnosti jsou získávány výhradně z informací třetích stran.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/22497
OSVDB: http://osvdb.org/38098
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-0877

10 let
251 zemí
614k uživatelů
3370k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com