CVE-2007-0877

Nespecifikovaná zranitelnost v březnových sítích DVR 3000 a 4000 Digital Videorekordéry umožňují útočníkům způsobit nespecifikované odmítnutí služba. POZNÁMKA: provenience této informace není známa; podrobnosti jsou získány výhradně z informací třetích stran.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/22497
OSVDB: http://osvdb.org/38098
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-0877

8 let
235 zemí
252k uživatelů
1568k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo sectech.co.nz