CVE-2007-0877

Nespecifikovaná zranitelnost v březnu sítě DVR 3000 a 4000 Digital Videorekordéry umožňují útočníkům způsobit neurčené popření služba. POZNÁMKA: původ těchto informací není znám; detaily jsou získávány pouze z informací třetích stran.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/22497
OSVDB: http://osvdb.org/38098
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-0877

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com