CVE-2007-0877

Nespecifikovaná zranitelnost v March Networks DVR 3000 a 4000 Digital Videorekordéry umožňují útočníkům způsobit nespecifikované odmítnutí servis. POZNÁMKA: Původ těchto informací není znám; a podrobnosti jsou získávány výhradně z informací třetích stran.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/22497
OSVDB: http://osvdb.org/38098
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-0877

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů