CVE-2006-3603

Chyba zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v index.php ve FlexWATCH Síťová kamera 3.0 a starší umožňuje vzdáleným útočníkům injekci libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím adresy URL.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/439648/100/0/threaded
BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/440893/100/100/threaded
BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/450478/100/0/threaded
MISC: http://www.digitalarmaments.com/2006300687985463.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/18936
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/20994
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27655
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-3603

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz