CVE-2006-2490

V aplikaci Mobotix IP se vyskytují chyby zabezpečení pro více skriptů (XSS) Síťové kamery M1 1.9.4.7 a M10 2.0.5.2 a další verze dříve 2.2.3.18 pro M10 / D10 a 3.0.3.31 pro M22 povolte vzdáleným útočníkům vložit do libovolného webového skriptu nebo HTML pomocí URL kódovaných hodnot v (1) the řetězec dotazu na pomoc / help, (2) parametr get_image_info_abspath na control / eventplayer a (3) parametr source_ip události eventsar.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/434289/100/0/threaded
BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/444018/100/0/threaded
MISC: http://www.eazel.es/media/advisory001.html
VIM: http://www.attrition.org/pipermail/vim/2006-August/000980.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/18022
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1857
OSVDB: http://www.osvdb.org/25621
OSVDB: http://www.osvdb.org/25622
OSVDB: http://www.osvdb.org/25623
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1016128
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/20151
SREASON: http://securityreason.com/securityalert/929
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26538
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-2490

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com