CVE-2004-2507

Zranitelnost průchodu absolutní cestou v main.cgi v Linksys WVC11B Bezdrátová internetová videokamera B umožňuje vzdáleným útočníkům číst libovolné soubory prostřednictvím absolutní cesty v parametru next_file.

BUGTRAQ: http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-06/0103.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/10476
OSVDB: http://www.osvdb.org/7112
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1010489
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/11811/
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16339
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2507

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr