CVE-2004-2507

Absolutní traverzní zranitelnost v main.cgi v Linksys WVC11B Internetová kamera Wireless-B umožňuje vzdáleným útočníkům číst libovolných souborů pomocí absolutní cesty v parametru next_file.

BUGTRAQ: http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-06/0103.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/10476
OSVDB: http://www.osvdb.org/7112
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1010489
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/11811/
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16339
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2507

7 let
224 zemí
125k uživatelů
918k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo secutek.cz
Logo www.power-shop.gr