CVE-2004-2427

Axis Network Camera 2.40 a starší a Video Server 3.12 a dříve umožňuje vzdáleným útočníkům získat citlivé informace prostřednictvím přímé požadavky na (1) admin/getparam.cgi, (2) admin/systemlog.cgi, (3) admin/serverreport.cgi a (4) admin/paramlist.cgi, upravit systémové informace přes (5) setparam.cgi a (6) factorydefault.cgi, nebo (7) způsobit odmítnutí služby (reboot) přes restart.cgi.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/0948.html
OSVDB: http://www.osvdb.org/9123
OSVDB: http://www.osvdb.org/9125
OSVDB: http://www.osvdb.org/9126
OSVDB: http://www.osvdb.org/9127
OSVDB: http://www.osvdb.org/9128
OSVDB: http://www.osvdb.org/9129
OSVDB: http://www.osvdb.org/9130
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011056
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2427

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů