CVE-2004-2427

Axis Network Camera 2.40 a starší a Video Server 3.12 a dříve, umožňuje vzdáleným útočníkům získávat citlivé informace prostřednictvím přímé požadavky na (1) admin / getparam.cgi, (2) admin / systemlog.cgi, (3) admin / serverreport.cgi a (4) admin / paramlist.cgi, upravit informace o systému prostřednictvím (5) setparam.cgi a (6) factorydefault.cgi, nebo (7) způsobit odmítnutí služby (restart) prostřednictvím restart.cgi.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/0948.html
OSVDB: http://www.osvdb.org/9123
OSVDB: http://www.osvdb.org/9125
OSVDB: http://www.osvdb.org/9126
OSVDB: http://www.osvdb.org/9127
OSVDB: http://www.osvdb.org/9128
OSVDB: http://www.osvdb.org/9129
OSVDB: http://www.osvdb.org/9130
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011056
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2427

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com