CVE-2004-2426

Chyba zabezpečení při procházení adresářů v Axis Network Camera 2.40 a dřívější a Video Server 3.12 a starší umožňuje vzdáleným útočníkům obejít autentizaci pomocí .. (tečka) v požadavku HTTP POST na ServerManager.srv, pak použijte tato oprávnění k provádění dalších činnosti, jako je například úprava souborů pomocí editcgi.cgi.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/0948.html
FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/1282.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/11011
OSVDB: http://www.osvdb.org/9122
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011056
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/12353
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17079
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2426

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com