CVE-2004-1650

D-Link Internetová kamera DCS-900 naslouchá na UDP portu 62976 pro IP adresu adresu, která umožňuje vzdáleným útočníkům změnit adresu IP adresy fotoaparátu prostřednictvím paketu vysílání UDP.

BUGTRAQ: http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109396893820049&w=2
MISC: http://miscname.com/public/dcs-900/
BID: http://www.securityfocus.com/bid/11072
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011100
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/12425
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17171
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-1650

7 let
224 zemí
125k uživatelů
918k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz