CVE-2004-1650

Internetová kamera D-Link DCS-900 poslouchá IP adresu na portu UDP 62976 adresa, která umožňuje vzdáleným útočníkům změnit IP adresu kamera prostřednictvím paketu vysílání UDP.

BUGTRAQ: http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109396893820049&w=2
MISC: http://miscname.com/public/dcs-900/
BID: http://www.securityfocus.com/bid/11072
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011100
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/12425
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17171
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-1650

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz