CVE-2003-0240

Webové administrační schopnosti různých sítí Axis Kamerové produkty umožňují vzdáleným útočníkům obejít omezení přístupu a upravit konfiguraci přes HTTP požadavek na admin / admin.shtml obsahující úvodní // (dvojitá lomka).

BUGTRAQ: http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=105406374731579&w=2
MISC: http://www.coresecurity.com/common/showdoc.php?idx=329&idxseccion=10
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/799060
BID: http://www.securityfocus.com/bid/7652
OSVDB: http://www.osvdb.org/4804
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1006854
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/8876
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/12104
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0240

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo secutek.cz