CVE-2003-0240

Možnost webové správy pro různé sítě Axis Kamerové produkty umožňují vzdáleným útočníkům obejít omezení přístupu a upravte konfiguraci prostřednictvím požadavku HTTP na adresu admin/admin.shtml obsahující úvodní // (dvojité lomítko).

BUGTRAQ: http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=105406374731579&w=2
MISC: http://www.coresecurity.com/common/showdoc.php?idx=329&idxseccion=10
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/799060
BID: http://www.securityfocus.com/bid/7652
OSVDB: http://www.osvdb.org/4804
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1006854
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/8876
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/12104
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0240

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů