CVE-2003-0240

Možnost webové správy pro různé Axis Network Kamerové produkty umožňují vzdáleným útočníkům obejít omezení přístupu a upravte konfiguraci pomocí požadavku HTTP na admin / admin.shtml obsahující úvodní // (dvojité lomítko).

BUGTRAQ: http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=105406374731579&w=2
MISC: http://www.coresecurity.com/common/showdoc.php?idx=329&idxseccion=10
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/799060
BID: http://www.securityfocus.com/bid/7652
OSVDB: http://www.osvdb.org/4804
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1006854
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/8876
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/12104
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0240

10 let
251 zemí
579k uživatelů
3203k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz